Bestuiving: Apis mellifera

12 september, 2013

Ten behoeve van de diverse bestuivingsdoeleinden, verhuurt onze imkerij vrijwel het gehele jaar door bijenvolken en verkoopt ze hommels in het Euregio gebied. Onze bijen en/of hommels zijn inzetbaar voor zowel de open als ook de gesloten teelt.

Honingbijen, hommels of beiden? 
In het onderstaande schema staan de belangrijkste voor- en nadelen van beide bestuivers

Honingbij Hommel
aantal 10 tot 20.000 haalbijen
per volk
maximaal 150 per volk
vliegweer vanaf 10 °C gevoelig voor wind, regen, zon, warmte vanaf 5 °C vliegt ook bij wind en regen
beharing goed zeer goed
bloemvastheid zeer goed slecht
efficiëntie 10 bloemen/minuut 20 bloemen/minuut
communicatie bijendans minder ontwikkeld
oriëntatie normaal licht nodig minder licht nodig
tonglengte 5 tot 7 mm 6,7 tot 11,9 mm
vliegbereik maximum 3 km maximum 1,5 km

 

RICHTLIJNEN AANTAL VOLKEN

Open teelten per hectare

Appel en peer 2 volken
Pruim en kers 4 tot 6 volken
Braam en framboos 4 tot 6 volken
Aardbei 2 volken
Courgette 3 volken
Zaadteelt 2 tot 5 volken

Bij een volk is gemiddeld sprake van een 6-9 raams volk.

Door de inzet van meer of minder bijenvolken kan de bestuiving worden gestuurd. Als er bijvoorbeeld bij fruit weinig bloemknoppen zijn kan door de inzet van extra bijenvolken een betere bestuiving en vruchtzetting worden bereikt. Ook kan bij een fruitras, dat van nature problemen oplevert bij de vruchtzetting, door het plaatsen van meer bijenvolken de bestuiving worden verbeterd.

Bedekte teelten per vierkante meter

Aardbei en houtig klein fruit 1 volk 1000 m2
Courgette 1 volk 1500 m2
Aubergine en paprika 1 volk 5000 m2
Cymbidium (bloeiend) 1 volk 3000 m2

Afhankelijk van de omstandigheden kan van deze richtlijnen worden afgeweken. Zo is in de moderne hoge kassen het kasklimaat tijdens de bloei beter waardoor een goed bloembezoek vaak met minder volken kan worden bereikt. In deze moderne kassen is de lichtinval hoger wat ook een positief effect heeft op de bestuiving. Bij teelten in kunststof tunnels zijn meer bijenvolken nodig omdat het kasklimaat tijdens de bloei vaak minder goed gestuurd kan worden.

INZET VAN HONINGBIJEN
Mocht u meer informatie willen ontvangen betreffende de inzet van honingbijen als bestuivers, maak dan een keuze uit de volgende brochures:

• Bijen en bestuiving in open teelt
• Bijen en bestuiving bedekte teelten

Comments are closed.